Polityka prywatności i plików cookies

Poniższa „Polityka prywatności i plików cookies” opisuje kwestie związane z korzystaniem z witryny https://achau.pl w zakresie kwestii związanych z „Danymi Osobowymi” wyłącznie tych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora witryny oraz wszystkich osób w zakresie „Plików Cookies”.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podstawa prawna: Niniejsza „Polityka prywatności i plików cookies” jest zgodna z przepisami wynikającymi z 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) w skrócie RODO.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny https://achau.pl jest Przedsiębiorstwo Importowo-Exportowo-Produkcyjne „BANWAR” Sp. z o.o., działające pod adresem 01-313 Warszawa, ul. Karabeli 2d, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 000186337, NIP: 5260213089, REGON: 011065867, posiadające kapitał zakładowy w kwocie: 50.000zł, adres poczty elektronicznej: biuro@achau.pl, tel. 226652526.

 

CEL, ZAKRES ZBIERANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz kontaktowy bądź inną drogą – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
  2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych zawierających informacje handlowe, a także prowadzenie marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym,
  3. analitycznych i statystycznych m.in. analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin, analiza statystyczna – podstawą prawną tych działania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Zakres danych to przede wszystkim imię, nazwisko, nazwa działalności gospodarczej, adres zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, mail, telefon oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w celu realizacji usług i zapytań.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 RODO na podstawie i w celach marketingowych Administrator danych osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes:
  1. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,
  2. w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności niniejszej witryny internetowej,
  3. spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularzy oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

 

ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, pocztowych i kurierskich, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora i zakresie niezbędnym dla realizacji umów i zapytań.
 2. Państwa dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
  1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+);
  2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 3. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.

 

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat dla celów ewidencji transakcji handlowych. W pozostałych przypadkach przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
 2. Niewykorzystywane dane osobowe będą usuwane z zachowaniem koniecznego czasu potrzebnego na podjęcie decyzji o dalszych kontaktach lub czasu koniecznego na usunięcie danych, tj. wynikających z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale czasem jest niezbędne do realizacji niektórych świadczonych przez nas usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania z niniejszej witryny internetowej i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zawsze macie Państwo możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).
 3. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści niniejszej witryny do Państwa zainteresowań i preferencji wyglądu witryny, pomiarów statystycznych jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług i wyświetlanie witryny.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w witrynie internetowej, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem
 2. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do Administratora danych osobowych stosownej wiadomości.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla na priorytetem, jednakże przysługuje Państwu w przypadku naruszeń przepisów RODO prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PLIKI COOKIES

 1. Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies i podobnych technologii. Pliki cookis używane są również przez serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia Państwu wygody podczas przeglądania niniejszej witryny oraz w celach analityczno-statystycznych. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty, a służą one przede wszystkim do zbierania informacji o sposobie korzystania z witryny, tak by lepiej działała, oraz pozwalają „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 3. Osobiście możecie Państwo zdecydować o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera, aż do całkowitego ich blokowania, poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać działanie niektórych funkcji.
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Poniżej zaprezentowano rozszerzone wyjaśnienie kwestii plików cookies.

 

***

Rozszerzone wyjaśnienie kwestii plików cookies

Polityka dotycząca plików cookies wyjaśnia, cel ich stosowania, czym właściwie one są,  jakie płyną korzyści z ich stosowania, oraz jakie są reguły ich stosowania na niniejszej witrynie.

Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich

 • Pliki cookies pozwalają Użytkownikom na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z zasobów niniejszej witryny.
 • Pliki cookies umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji.

Czym są pliki cookies?

 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem.
 • Pliki te są pomocne, gdyż pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlać zawartość naszych strony, pozwalają również dostosować się do preferencji Użytkowników, tym samym ułatwiając im nawigację po naszych stronach przy zachowaniu skuteczności procedur bezpieczeństwa.

Pliki cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera jak i dla danych Użytkownika. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową i nie usuwanie ich z dysku.

Wystarczy, że potwierdzisz przycisk [OK, rozumiem] na dole ekranu, gdy jeszcze tego nie robiłeś na naszej stronie.

W ramach niniejszej witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • dostępowe – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • bezpieczeństwa – służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • analityczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;
 • funkcjonalne, umożliwiające personalizację interfejsu Użytkownika, np. wybrany język, region, waluta, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;
 • reklamowe, dostarczające Użytkownikom treści reklamowych, dostosowanych do ich zainteresowań.

W jaki sposób pliki cookies dopasowują serwisy internetowe do potrzeb Użytkownika?

Pliki cookies ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników.

Sposób zarządzania plikami cookies przez Użytkowników

Zdarza się, że przeglądarki internetowe, domyślnie akceptuje pliki cookies na różnego typu urządzeniach.

Można oczywiście zmienić domyślne ustawienia przeglądarek. Najlepiej skorzystać z opcji „Pomoc” w menu danej przeglądarki.

W kolejnej sekcji podano linki z opisem sposobu wyłączenia plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach.

Niemniej, jednak stosowanie plików cookies pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszego serwisu.

Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce Użytkownika.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

***

 

Niniejsza witryna internetowa używa plików cookies. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji tej witryny. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie na urządzeniu, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania z niniejszej witryny i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies.

Macie Państwo prawo określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, jak również celach w których używamy plików cookie znajdziecie Państwo w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

***